Dokument

Här hittar du bra information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet. I bopärmen hittar du bland annat information om hur du tar hand om din lägenhet och vad som gäller i just din förening. Vi rekommenderar att du bläddrar igenom alla bilagor. 

Här kan du också hitta information om lägenheterna i din förening.


Min bopärm
 

Tilläggsinformation om 2:a handsuthyrning.
I samband med andrahandsuthyrning tas en administrativ avgift ut som motsvarar 10% av gällande prisbasbelopp. Avgiften fördelas på de månader uthyrning sker och är för år 2023, 438 kr/månad.

Viktig information