Dokument och information

Här hittar du bra information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet. I bopärmen hittar du bland annat information om hur du tar hand om din lägenhet och vad som gäller i just din förening. Vi rekommenderar att du bläddrar igenom alla bilagor. 

Här kan du också hitta information om lägenheterna i din förening.

Tilläggsinformation om 2:a handsuthyrning.
För andrahandsuthyrning gäller följande regler i Brf Skörda:
*     Andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens tillstånd.
*      Blankett för ansökan fylls i och mailas till styrelsen på mailadress  brfskorda@gmail.com
*      Uthyrning godkänns för 6 månader, därefter kan ytterligare 12 månader godkännas om uthyrningen fungerat utan störning, dvs maximal uthyrningsperiod är 1,5 år.
*     Uthyrning utöver 18 månader kan undantagsvis medges vid speciella omständigheter som föreningen anser som lämplig grund.
*      Exempel på giltiga skäl för uthyrning: tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, provsamboende.
Avgift för andrahandsuthyrning tas ut av föreningen, 10% av prisbasbeloppet. Avgiften fördelas på de månader uthyrning sker och är för år 2023, 438 kr/månad.

Årsstämma 2024
2024-05-21

Årsstämma 2023
2023-05-03 - Extra årsstämma 2023-09-26

Tidigare årsstämmor